Revitalizace oblastí zasažených těžbou nerostných surovin

Řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji, revitalizace Moravskoslezského kraje a Jihomoravského kraje a řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu (3) je v současné době, po ukončení činnosti FNM ČR, hrazeno z prostředků Ministerstva financí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj.

Ústecký a Karlovarský kraj
 • vyčleněné prostředky: 15 mld. Kč
 • mezirezortní komise pro řešení revitalizace: za MŽP členem RNDr. Richard Přibyl (zástupce Ing. Hana Dvořáková)
 • probíhající a připravované revitalizační a sanační zásahy:
  „Medard Libík“, „Ležáky“, „Chabařovice“, „Čepirohy“, „Horní Jiřetín“, „Růžodolská výsypka“, „Velebudice“, „Radovesická výsypka“, „Vršany“, „Merkur“, „Pokrok“, „jezero Most“, „Brňany“, „Lítov“, „Královské Poříčí“ a řada dílčích lokalit postižených následky těžby uhlí (Podkrušnohorské výsypky). Průběžně aktualizované informace se nacházejí zde.
Moravskoslezský a Jihomoravský kraj
 • vyčleněné prostředky: 21 mld. Kč
 • mezirezortní komise pro řešení revitalizace: za MŽP členem Ing. Hana Dvořáková (zástupce RNDr. Richard Přibyl)
 • probíhající a připravované revitalizační a sanační zásahy:
  „Lazy“, „Darkov“, „Stachanov“, „Odra“, „Paskov“, „Louky“, „Kuboň“, „Rudná“, „Opava“, „Karviná“, „Vítkovice“ a „CHOPAV (kvartér řeky Moravy)“
Kladenský region
 • vyčleněné prostředky: 1 177 mil. Kč (908 mil. Kč na hlušinové odvaly, 269 mil. Kč na povrchové prostory dolů)
 • mezirezortní komise pro řešení revitalizace: za MŽP členem Ing. Karel Bláha, CSc. (zástupce RNDr. Richard Přibyl)
 • dokončené revitalizační a sanační zásahy: odval „V Němcích“ dolu Schoeller (východní a západní část), kde byl prováděn sanační zásah v souvislosti s havarijním stavem odvalu (zahoření).
 • probíhající revitalizační a sanační zásahy: odval bývalého dolu Tuchlovice (náklady 860 mil. Kč)