Informace o vydání závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Revitalizace nákladového nádraží Žižkov – sever, Praha 3

Publikováno: 04.12.2019

Informace se týká vydání závazného stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Revitalizace nákladového nádraží Žižkov – sever, Praha 3". Investorem je společnost CENTRAL GROUP 32. investiční s.r.o., zastoupená společností CENTRAL GROUP a.s..

Stáhněte si...