Závěr zjišťovacího řízení Revitalizace Liberec-Česká Lípa (mimo)

Publikováno: 30.10.2018

Závěr zjišťovacího řízení záměru Revitalizace Liberec-Česká Lípa (mimo) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, záměr nemá významný vliv a nebude dále posuzován podle zákona

Stáhněte si...