Oznámení návrhu plánu péče o NPR Rešovské vodopády na období 2021–2029

Publikováno: 15.10.2020

K návrhu plánu péče o NPR Rešovské vodopády na období 2021–2029 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 6. listopadu 2020 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. V případě zájmu o gisové vrstvy znázorňující hranice NPR a jejího ochranného pásma je možné požádat protřednictvím e-mailu: jan.chladek@mzp.cz.

Oznámení (PDF, 178 kB) návrhu plánu péče o NPR Rešovské vodopády na období 2021–2029

Plán péče:
Přílohy