Resortní organizace MŽP

Jedná se o organizace různých právních forem (organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce), které jsou činné ve specifických oblastech resortu životního prostředí.