Rekultivace nepřírodních biotopů

Předmětem výzkumu bylo sledování výskytu živých organismů a jejich společenstev v územích významně narušených lidskou činností. Dále zmapování správních procesů probíhajících v souvislosti s těžbou a návrhy nových ekologicky i ekonomicky efektivních a environmentálně šetrných postupů a způsobů rekultivací a managementu nepřírodních biotopů v ČR. (2007-2011)
Řešitelé: Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Česká zemědělská univerzita v Praze.

Stáhněte si...