Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“

Publikováno: 22.10.2019

Rozhodnutí MŽP OVSS VII – č.j.: MZP/2019/560/1869 ev.č. ENV/2019/104561 ze dne 21. 10. 2019, doručované veřejnou vyhláškou, se týká záměru „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“ , o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...