Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou "Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) - Kyjov (mimo) "

Publikováno: 12.03.2019

Rozhodnutí MŽP OVSS VII – č.j.: MZP/2019/560/455 ze dne 11.3.2019, doručované veřejnou vyhláškou se týká záměru "Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) - Kyjov (mimo) “, o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...