Informace k nakládání s regulovanými látkami od 1. ledna 2015

Tato informace odboru ochrany ovzduší a odboru odpadů MŽP slouží osobám, které po 1. lednu 2015 vlastní, provozují a provádějí servis zařízení s obsahem látek poškozujících ozonovou vrstvu (regulovaných látek) především typu HFCF (hydrochlorfluoruhlovodíky). Dotčenými osobami jsou zejména provozovatelé takových zařízení a certifikované osoby zajišťující jejich servis.

Stáhněte si...