Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - „Areál 03 společnosti REGRA PLAST, Obora“

Publikováno: 10.01.2020

Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou -„Areál 03 společnosti REGRA PLAST, Obora“
Kategorie II, bod 42 (Výroba nebo zpracování polymerů, elastomerů, syntetických kaučuků nebo výrobků na bázi elastomerů s kapacitou od stanoveného limitu)

Kapacita (rozsah) záměru:

Předpokládá se realizace recyklačního provozu s roční kapacitou 8 600 tun zpracovávaného materiálu.

Do provozu v Oboře se jako vstupní surovina bude dodávat plast v podobě drti v pytlích big-bag, v papírových bednách nebo v podobě bloků či ingotů v kovových klecích. Pro tyto suroviny bude postavena nová hala SO 03. Hala SO 03 sklad surovin má rozměry 30 m x 60 m, zastavěná plocha 1 800 m2. Celkově zde bude uskladněno 1 728 tun surovin.
Pro výrobu bude po rekonstrukci a dostavbě využíván stávající objekt SO 02 Hala výroby – zde budou umístěny 3 výrobní linky, se skladovacími prostory pro přípravu surovin 15 tun materiálu u nasávacích a míchacích zařízení a sklad hotových výrobků, kde bude uskladněno 114 tun hotových výrobků. Dále pak objekt SO 02 zahrnuje administrativní a ostatní potřebné prostory ve dvou podlažích. Hala SO 02 - hala výroby má rozměry 31,24 m × 60,74 m + 6,32 m × 24,25 m, zastavěná plocha celkem 2 050,78 m2.

Stáhněte si...