Registry

Registry obsahují seznam osob, kterým vzniklo oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organismy a povolené geneticky modifikované organismy.