Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů

Registr obsahuje seznam osob, kterým bylo uděleno povolení nebo kterým vzniklo oprávnění k uzavřenému nakládání na základě oznámení podle zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů