Registr povolených geneticky modifikovaných organismů

Registr obsahuje seznam geneticky modifikovaných organismů, s nimiž je možno nakládat na základě udělení povolení MŽP podle zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů