Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu (REC)

Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC)


REC

Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu (REC) vzniklo dne 20. června 1990 podpisem Charty REC třemi zakládajícími stranami: USA, Evropskou komisí a Maďarskem. V současné době sdružuje REC 31 států a Evropskou komisi. Česká republika, resp. Česká a Slovenská Federativní Republika, podepsala Chartu REC dne 5. září 1990.

Hlavním posláním REC je napomáhat řešení problémů životního prostředí ve střední a východní Evropě prostřednictvím podněcování spolupráce mezi nevládními organizacemi, vládami, soukromým sektorem a dalšími environmentálními aktéry a podpory volné výměny a předávání informací a účasti veřejnosti na rozhodování.

REC má sídlo v maďarském Szentendre a síť národních kanceláří v 17 zemích, které jsou příjemci podpory: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Turecko. Přidružený statut má také Kosovo.


Základní informace

Zapojení ČR