Recyklační účinnosti zpracovatelů odpadních baterií a akumulátorů v České republice

Zpracovatelé baterií a akumulátorů mají povinnost vypočítat recyklační účinnost procesů recyklace a zasílat dané údaje Ministerstvu. Tato povinnost vyplývá z přímo použitelného předpisu EU – NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 493/2012 ze dne 11. června 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES. Zpracovatelé mají povinnost tuto zprávu zaslat Ministerstvu životního prostředí nejpozději do 30. dubna následujícího roku. Tato povinnost byla poprvé vyžadována za rok 2014.

Rok Druh baterií a akumulátorů Zpracovatel Recyklační účinnost [%]
2014 Olověné bat. a aku. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 65,8
Olověné bat. a aku. ŠROTKOVY Ostrava s.r.o. 100,0
Nikl-kadmiové bat. a aku. NIMETAL spol. s r.o. 94,6
Jiné bat. a aku. (knoflíkové s Ag) Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 88,0
Jiné bat. a aku. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 56,2
Jiné bat. a aku. SAFINA, a.s. 77,2
2015 Olověné bat. a aku. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 73,5
Nikl-kadmiové bat. a aku. NIMETAL spol. s r.o. 94,6
Jiné bat. a aku. (knoflíkové s Ag) Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 86,7
Jiné bat. a aku.  Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 54,2
Jiné bat. a aku.  SAFINA, a.s. 68,7
2016 Olověné bat. a aku. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 80,4
Nikl-kadmiové bat. a aku. NIMETAL spol. s r.o. 94,6
Jiné bat. a aku. (knoflíkové s Ag) Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 86,5
Jiné bat. a aku.  Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 57,8
2017 Olověné bat. a aku. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 82,63
Nikl-kadmiové bat. a aku. NIMETAL spol. s r.o. 94,6
Jiné bat. a aku. (knoflíkové s Ag) Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 85,8
Jiné bat. a aku.  Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 52,5