Recyklační účinnosti zpracovatelů odpadních baterií a akumulátorů v České republice

Zpracovatelé baterií a akumulátorů mají každoročně povinnost zjišťovat dosaženou recyklační účinnost svých recyklačních postupů, a ve formě zprávy tyto údaje zasílat  Ministerstvu životního prostředí do 30. dubna následujícího roku. Povinnost vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropské komise, konkrétně z nařízení Komise (EU) 493/2012 ze dne 11. června 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES.

Minimální recyklační účinnosti, kterých musí zpracovatelé při zpracování baterií a akumulátorů dosáhnout, stanovuje pro jednotlivé chemismy baterií a akumulátorů příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech.

Níže je uveden seznam zpracovatelů odpadních baterií a akumulátorů v České republice, kteří požadavky na minimální recyklační účinnosti plní.

Rok Druh baterií a akumulátorů Zpracovatel
2020 Olověné bat. a aku. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
Nikl-kadmiové bat. a aku. NIMETAL spol. s r.o.
Jiné bat. a aku. (knoflíkové s Ag) Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
Jiné bat. a aku.  Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.