Odvolání ROZHODNUTÍ - DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU-„Recyklační dvůr Teplice“

Publikováno: 06.11.2018

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal oznamovateli – Blažek + B, s.r.o., se sídlem Drahkov 65, 415 01 Teplice, závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou k záměru „Recyklační dvůr Teplice“ pod č. j. 2569/ZPZ/2018, JID: 132028/2018/KUUK, ze dne 24.08.2018, podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Proti výše uvedenému rozhodnutí podalo Stavební bytové družstvo Mír Teplice, se sídlem Gagarinova 1558, 415 01 Teplice, IČ: 000035351, dne 10.09.2018 odvolání.

Stáhněte si...