Rámcový program monitoringu

V souladu s požadavkem § 13 vyhlášky č. 98/2011 Sb. o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod je zveřejněna poslední aktualizace Rámcového programu monitoringu, která byla schválena ke dni 31. 1. 2013.

Stáhněte si...