Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby pozemní komunikace pro stavbu Radlická radiála JZM-Smíchov, stavba č. 9567

Informace se týká podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby pozemní komunikace, podané podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Radlická radiála JZM-Smíchov, stavba č. 9567" investorem Hlavní město Praha v zastoupení společností VIS, a.s.

Stáhněte si...