Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Rada vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen Rada) byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003 jako stálý poradní, iniciační a koordinační orgán vlády České republiky pro oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení.

V roce 2006 byla Rada převedena do gesce Ministerstva životního prostředí ČR, kde působila až do poloviny roku 2014.
Aktuální informace k činnosti Rady i další dokumenty naleznete na stránkách Úřadu vlády ČR.

Činnost Rady se zaměřuje především na: zpracování Strategie udržitelného rozvoje ČR a její aktualizaci, zpracování situačních zpráv s vyhodnoceným souborem indikátorů udržitelného rozvoje, metodickou koordinaci koncepčních dokumentů.