Rada Evropy (CoE)

Council of Europe (CoE)

Rada Evropy vznikla na základě podpisu zakládací listiny tzv. Londýnské dohody z 5. května 1949. Sídlí ve francouzském Štrasburku a v současné době má 47 členských států. Česká republika je členem Rady Evropy na základě sukcese od 30. června 1993. K hlavním úkolům v oblasti životního prostředí Rady Evropy patří ochrana biodiverzity a krajiny, regionální plánování a také ochrana před závažnými přírodními a technologickými riziky.

Základní informace

Zapojení ČR

Úmluvy sjednané v rámci Rady Evropy

  • Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva)
  • Evropská úmluva o krajině