Rada Evropy (CoE)

Council of Europe (CoE)

Rada Evropy vznikla na základě podpisu zakládací listiny tzv. Londýnské dohody z 5. května 1949. Sídlí ve francouzském Štrasburku a v současné době má 47 členských států. Česká republika je členem Rady Evropy na základě sukcese od 30. června 1993. K hlavním úkolům v oblasti životního prostředí Rady Evropy patří ochrana biodiverzity a krajiny, regionální plánování a také ochrana před závažnými přírodními a technologickými riziky.

Zapojení ČR
Úmluvy sjednané v rámci Rady Evropy