Půjčky

Ministerstvo životního prostředí poskytuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR zvýhodněné půjčky. Půjčky jsou poskytovány zejména pro zajištění vlastních zdrojů na kofinancování projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí.

Základní parametry
  • nízká úroková míra pod tržní úrokovou mírou
  • po dobu realizace projektu je vždy půjčka bezúročná
  • žádné další poplatky za sjednání půjčky, předčasné splátky či odklady splátek
  • splatnost půjčky si může žadatel zvolit, podmínky jsou vždy uvedeny ve výzvě
  • půjčku je možné zajistit zástavou nemovitostí, ručením třetích osob, popř. v kombinaci s dohodou o vkladu zástavního práva po dokončení realizace projektu
  • jedno kontaktní místo – žádost se vyřizuje společně se žádostí o dotaci z OPŽP

Poskytování půjček se řídí směrnicí MŽP č. 8/2017 o poskytování finanční podpory ze Státního fondu Životního prostředí České republiky.