Průvodce předsednictvím Finska v Radě EU

logo
Finsko se od 1. července do 31. prosince 2019 ujímá předsednictví v Radě EU. Finské předsednictví (dále FI PRES) je specifické tím, že probíhá v době, kdy se bude ustavovat nový Evropský parlament a nová Evropská komise, a je tedy označováno jako tzv. tranzitní předsednictví. Nový institucionální cyklus do značné míry ovlivňuje obsahovou náplň FI PRES, neboť obměna orgánů EU s sebou přináší celou řadu nejistot při plánování konkrétních priorit. FI PRES se tedy bude zaměřovat méně na vyjednávání legislativy a více na otázky, které jdou nad rámec půlročního horizontu.

Jako tři hlavní priority v oblasti životního prostředí a klimatu jsou vnímány: klima, oběhové hospodářství a biodiverzita.
V rámci svého předsednického programu plánuje FI PRES dokončit debatu o dlouhodobé evropské klimatické strategii do roku 2050. Cílem je, aby Evropská rada přijala závěry, jež by byly dostatečně ambiciózní pro splnění cílů Pařížské dohody a na nichž se dokážou shodnout všechny členské státy. Dalším cílem FI PRES je vyjednat v průběhu jeho mandátu shodu na dosažení uhlíkově neutrálního hospodářství do roku 2050. FI PRES se zaměří také na téma biohospodářství a oběhového hospodářství. Přechod k novému modelu by měl pomoci při snižování emisí a ztráty biologické rozmanitosti za současného udržení konkurenceschopnosti Evropy, modernizace hospodářství a průmyslu a tvorby pracovních míst.

Ústředním mottem, které nejlépe vystihuje priority finského předsednictví, bylo zvoleno heslo „Udržitelná Evropa – udržitelná budoucnost“.

Více informací naleznete na oficiálních stránkám finského předsednictví v Radě EU.

Stáhněte si...