Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS IV - Chomutov k umístění stavby parkoviště Průmyslový park Ostrov nad Ohří (bývalý areál Škoda)

Informace se týká souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS IV - Chomutov k záměru umístění stavby parkoviště, vydaného podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v rámci záměru "Průmyslový park Ostrov nad Ohří (bývalý areál Škoda)", investorovi Panattoni Czech Republic Develpment, s.r.o., dne 20.2.2017.

Stáhněte si...