Metodický postup na zlepšení migrační průchodnosti příčných překážek ve vodních tocích ČR

Metodický postup na zlepšení migrační průchodnosti příčných překážek ve vodních tocích ČR doprovází vydání rozšířené publikace Migrace ryb, rybí přechody a způsob jejich testování, která podrobněji vysvětluje migrační chování ryb a mihulí, požadavky na rybí přechody a metody jejich monitorování. Obě publikace jsou určeny pro předkladatele projektů do OPŽP, kteří mají zájem výstavbu tzv. rybích přechodů realizovat. Zároveň by měly publikace sloužit k vyhodnocení těchto žádostí posuzovateli OPŽP. Návrh rybího přechodu je však do určité míry vždy unikátním projektem, který od projektantů vyžaduje flexibilní přístup. Podobně je vysoce variabilní chování migrujících ryb, které jsou následně používány k ověření účinnosti rybích přechodů. Obsah publikací tedy nemůže být pro realizační týmy závazný v celém svém rozsahu a má proto doporučující charakter.

Metodický postup na zlepšení migrační průchodnosti příčných překážek ve vodních tocích ČR (metodika OPŽP, 8,5 MB)