Přehled vydaných oprávnění k provozování kolektivních systémů pro přenosné baterie a akumulátory

Přehled rozhodnutí o oprávnění k provozování kolektivních systémů, zajišťujících plnění povinností zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů, zpracování a materiálového využití odpadních přenosných baterií a akumulátorů podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, zveřejňovaný v souladu § 31m tohoto zákona.