Metodický pokyn MŽP - Požadavky na provozní řád a provozní deník

Odbor odpadů MŽP vydává tento Metodický pokyn k zajištění plnění povinností žadatelů o povolení provozu zařízení pro nakládání s odpady za účelem splnění jejich povinnosti předložit návrh provozního řádu a provozního deníku jako součást žádosti o povolení provozu zařízení.

Stáhněte si...