Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (Protokol PRTR), Kyjev, Ukrajina, 2003

Cílem Protokolu PRTR je zlepšit přístup veřejnosti k informacím prostřednictvím sestavení ucelených, integrovaných, celostátních registrů úniků a přenosů znečišťujících látek v souladu s ustanoveními Protokolu. Registr obsahuje informace o 86 znečišťujících látkách. Jedná se o látky s významnými vlivy na životní prostředí a lidské zdraví jako např. skleníkové plyny, látky způsobující kyselý déšť, těžké kovy, chemické látky způsobující rakovinu jako jsou dioxiny.