Protokol o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí, Kyjev, Ukrajina, 2003

Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on Transboundary Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, Kiev, Ukraine, 2003

logo EIA

Cílem Protokolu je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a tím lidského zdraví. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je posuzování připravovaný plánů a koncepcí z hlediska zájmů ochrany životního prostředí a zdraví, přičemž smluvní strany mají zajistit jasné, transparentní a účinné postupy jak tohoto cíle dosáhnout. Protokol byl podepsán v roce 2003 v Kyjevě na Ukrajině na zvláštním zasedání smluvních stran Úmluvy o posuzování vlivů

Protokol SEA byl přijat na zvláštním zasedání smluvních stran Espoo úmluvy 21. května 2003 v Kyjevě. Česká republika Protokol SEA ratifikovala 19. července 2005. Protokol SEA vstoupil v platnost dne 11. července 2010.