Fond environmentální odbornosti - Nové cesty v propagaci ochrany životního prostředí

Cílem Programu švýcarsko-české spolupráce, který se Švýcarsko rozhodlo podpořit, je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci Evropské unie. Švýcarská konfederace poskytla 1,3 miliard CHF třinácti státům, které v roce 2004 společně vstoupily do EU. Program dále kromě sféry životního prostředí a infrastruktury podpořil například rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj či bezpečnost, stabilitu a podporu reforem a další společensky významné oblasti.

Svět, ve kterém žijeme, prochází neustálými změnami ve všech podobách své existence. K proměnám a vývoji dochází i v oblasti životního prostředí a jeho ochrany. Lidstvo je nuceno na vývoj světa i na změny prostředí, ve kterém žije, reagovat. Proto je nezbytně nutné představovat témata ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje co nejširší veřejnosti.

Stáhněte si...