Prokázání neúměrně vysokých nákladů

Pokyny pro provozovatele, jak provést výpočet prokazující, zda jsou náklady spojené s použitím požadované metodiky neúměrně vysoké

Stáhněte si...