Projekty

Cílem projektů, zaměřených na ochranu zvláště chráněných druhů, je zejména posílení jejich populací, ale také podpora přirozených lokalit výskytu. Neméně důležité je zajištění spolupráce a dobré komunikace všech zainteresovaných subjektů (včetně mezinárodní spolupráce).

V současné době probíhají 2 mezinárodní projekty na podporu ochrany zvláště chráněných druhů.