Projekt MALSEMUSCHEL

Ministerstvo životního prostředí je vedoucím partnerem projektu MALSEMUSCHEL - Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše, který probíhá v území horního toku řeky Malše, na česko-rakouském pohraničí. Termín trvání projektu je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020. Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj za přispění MŽP. Hlavním cílem projektu je posílit populaci kriticky ohrožené perlorodky říční v hraničním toku řeky Malše, popsat příčiny, proč populace perlorodek v lokalitě dlouhodobě neprosperují a vytvořit podklady pro zlepšení čistoty vody v dotčeném úseku povodí, především omezením eroze a úpravou hospodářské činnosti v okolí.