Projekt 3LYNX

Projekt 3Lynx - logo

Trvání: 7/2017 – 6/2020
Finanční zdroje: ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj), Ministerstvo životního prostředí České republiky
Program: Interreg Central Europe
Celková výše alokace: 2 318 784 €
Alokace pro MŽP: 318 703 €
Oficiální stránky projektu: http://www.interreg-central.eu/3Lynx
Vedoucí partner: Ministerstvo životního prostředí

Partneři:

Správa národního parku Šumava
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Alka Wlidlife o. p. s
Bavarian environmental agency
World Wide Fund for Nature Germany Government of Upper Austria
Green Heart of Europe Slovenia Forest Service
Italian Lynx Project – 94 096 €
Research Institute of Wildlife Ecology, University of Veterinary Medicine, Vienna Přidružený partner: University of Zagreb, Faculty of Veterinary Medicine

Cíle projektu:
  • Zlepšení mezinárodní spolupráce jednotlivých zájmových skupin (státní ochrana přírody, myslivci, lesníci, neziskové organizace, vědci) při ochraně Česko-Bavorsko- Rakouské, Alpské a Dinárské populace rysa ostrovida
  • Vytvoření společné strategie na ochranu rysa ostrovida v Česko-Bavorsko-Rakouské oblasti
  • Nastavení komplexního monitoringu rysa ostrovida v centrální Evropě
  • Výměna dat mezi partnerskými organizacemi za účelem zefektivnění ochrany rysa ostrovida
Obsah projektu:

Pro zlepšení mezinárodní spolupráce všech partnerů bude pořádána řada pracovních setkání, v rámci nichž bude hodnoceno zapojení klíčových stakeholderů (myslivci a lesníci) do ochrany rysa, společně budou analyzovány informace o stavu rysích populací a vytvářeny nástroje k analýze těchto dat, bude pořádána řada diskuzních setkání a workshopů k problematice pytláctví a ochrany rysa obecně. Průběžně bude za spolupráce všech partnerů vypracovávána strategie pro ochranu rysa ostrovida.

Rysí populace budou sledovány ve dvou přeshraničních regionech (Česko – Německo – Rakousko a Slovinsko – Itálie – Chorvatsko) pomocí sítě fotopastí a v zimním období také stopováním na sněhu. Sbírány budou genetické vzorky pro zjištění genetické variability populací, prováděno bude i telemetrické sledování jedinců. V rámci osvětové kampaně budou organizován společný mezinárodní „Rysí den“, v rámci kterého bude řada aktivit pro veřejnost (přednášky, filmy, program pro děti atd.), vydány a distribuovány budou atraktivní brožury o ochraně rysa ostrovida, budou vytvořeny webové stránky projektu i prezentace na facebooku, budou vydávána tisková prohlášení, reportáže a články do časopisů.

V rámci projektu bude také podporováno vyšetřování ilegálního lovu rysa ostrovida – u odlovených jedinců bude provedena pitva a případné další analýzy, případ bude řešen s policií a maximálně medializován.

Kontaktní osoby:
Hlavní manažer projektu

Simona Poláková
e-mail: Simona.Polakova@mzp.cz tel.: +420 267 122 128
mob.: +420 605 430 008

Komunikační manažer

Vojtěch Toral
e-mail: Vojtech.Toral@mzp.cz tel.: +420 267 122 739
mob.: +420 724 909 937