Projekt 3LYNX

Projekt 3Lynx - logo

Trvání: 7/2017 – 6/2020
Finanční zdroje: ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj), Ministerstvo životního prostředí České republiky
Program: Interreg Central Europe
Celková výše alokace: 2 318 784 €
Alokace pro MŽP: 318 703 €
Oficiální stránky projektu: http://www.interreg-central.eu/3Lynx
Vedoucí partner: Ministerstvo životního prostředí

Partneři:

Správa národního parku Šumava
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alka Wlidlife o. p. s
Bavarian environmental agency
World Wide Fund for Nature Germany
Government of Upper Austria
Green Heart of Europe
Slovenia Forest Service
Italian Lynx Project
Research Institute of Wildlife Ecology, University of Veterinary Medicine, Vienna Přidružený partner: University of Zagreb, Faculty of Veterinary Medicine

Cíle projektu:
  • Zlepšení mezinárodní spolupráce jednotlivých zájmových skupin (státní ochrana přírody, myslivci, lesníci, neziskové organizace, vědci) při ochraně Česko-Bavorsko- Rakouské, Alpské a Dinárské populace rysa ostrovida
  • Vytvoření společné strategie na ochranu rysa ostrovida v Česko-Bavorsko-Rakouské oblasti
  • Nastavení komplexního monitoringu rysa ostrovida v centrální Evropě
  • Výměna dat mezi partnerskými organizacemi za účelem zefektivnění ochrany rysa ostrovida
Obsah projektu:

Pro zlepšení mezinárodní spolupráce všech partnerů bude pořádána řada pracovních setkání, v rámci nichž bude hodnoceno zapojení klíčových stakeholderů (myslivci a lesníci) do ochrany rysa, společně budou analyzovány informace o stavu rysích populací a vytvářeny nástroje k analýze těchto dat, bude pořádána řada diskuzních setkání a workshopů k problematice pytláctví a ochrany rysa obecně. Průběžně bude za spolupráce všech partnerů vypracovávána strategie pro ochranu rysa ostrovida.

Rysí populace budou sledovány ve dvou přeshraničních regionech (Česko – Německo – Rakousko a Slovinsko – Itálie – Chorvatsko) pomocí sítě fotopastí a v zimním období také stopováním na sněhu. Sbírány budou genetické vzorky pro zjištění genetické variability populací, prováděno bude i telemetrické sledování jedinců. V rámci osvětové kampaně budou organizován společný mezinárodní „Rysí den“, v rámci kterého bude řada aktivit pro veřejnost (přednášky, filmy, program pro děti atd.), vydány a distribuovány budou atraktivní brožury o ochraně rysa ostrovida, budou vytvořeny webové stránky projektu i prezentace na facebooku, budou vydávána tisková prohlášení, reportáže a články do časopisů.

V rámci projektu bude také podporováno vyšetřování ilegálního lovu rysa ostrovida – u odlovených jedinců bude provedena pitva a případné další analýzy, případ bude řešen s policií a maximálně medializován.

Kontaktní osoby:
Hlavní manažer projektu

Simona Poláková
e-mail: Simona.Polakova@mzp.cz tel.: +420 267 122 128
mob.: +420 605 430 008

Komunikační manažer

Anežka Pavlíková
e-mail: Anezka.Pavlikova@mzp.cz tel.:+420 267 122 313
mob.: +420 730 195 011