Projekt CzechTerra – inventarizace krajiny

Informační systém o krajině na bázi statistického inventarizačního šetření pro trvalé sledování terestrických ekosystémů na celorepublikové úrovni. Statistické šetření kombinuje analýzu leteckých snímků a pozemní šetření. Stav a změny základních krajinných charakteristik jsou sledovány v trvalé síti ploch na základě kvantifikovatelných údajů (identifikátorů). Výsledkem jsou tematické úlohy prezentující výsledky jednotlivých okruhů šetření.

Koncepce a výstupy projektu CzechTerra jsou ke stažení na stránkách http://www.czechterra.cz. Jednotlivé úlohy budou k dispozici na vyžádání na mailu premysl.reznicek@mzp.cz