Veřejné projednání Státního programu EVVO

Veřejné projednání nového Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství se koná 8. února 2016 od 10.00 do 13.00 na Ministerstvu životního prostředí v zasedací místnosti č. 900. Součástí akce bude křest nové publikace MŽP s názvem Environmentální výchova – průvodce po cílech a příkladech.

Ministerstvo životního prostředí v rámci nelegislativních úkolů vlády pro 1. čtvrtletí roku 2016 připravuje nový Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství. Návrh Státního programu EVVO a environmentálního poradenství zpracovával v průběhu roku 2015 tým expertů a nyní je předkládán odborné veřejnosti k připomínkám. Po veřejném projednání bude dokument rozeslán do standardních připomínkových řízení. Více informací.

Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Novák (miroslav.novak@mzp.cz, tel: 267122451)