Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Ministerstva životního prostředí jsou navrženy a spravovány s ohledem na maximální přístupnost obsahu dle vyhlášky o přístupnosti č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Stránky jsou vytvořeny podle specifikace XHTML 1.0 Transitional a dodržují syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah je oddělen od stylu pomocí CSS, díky tomu je možné web prezentovat na dalších výstupních zařízeních. Velikost písma je definovaná v relativních jednotkách, takže písmo se dá zvětšovat i zmenšovat pomocí nastavení prohlížeče. Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na to předem upozorněn.

Vzhledem k technické náročnosti nejsou některé rubriky (databázové aplikace) v souladu s požadavkem přístupnosti dle vyhlášky. Na odstranění těchto nedostatků se pracuje.