Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Ministerstva životního prostředí jsou navrženy a spravovány s ohledem na maximální přístupnost obsahu dle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací (zákon o přístupnosti).

Stránky jsou vytvořeny podle specifikace XHTML 1.0 Transitional a dodržují syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah je oddělen od stylu pomocí CSS, díky tomu je možné web prezentovat na dalších výstupních zařízeních. Velikost písma je definovaná v relativních jednotkách, takže písmo se dá zvětšovat i zmenšovat pomocí nastavení prohlížeče. Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na to předem upozorněn.

Vzhledem k technické náročnosti nejsou některé rubriky (databázové aplikace) v souladu s požadavkem přístupnosti dle zákona. Na odstranění těchto nedostatků se pracuje.