Program na podporu výměny nevyhovujících kotlů v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje

Ministerstvo životního prostředí poskytuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR podporu z národních zdrojů v rámci "Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje" (dále jen „Program“).

Program je zacílen především na skupinu obyvatel, která nedisponuje dostatečnými vlastními zdroji na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla, a je určený pro obce, města a městské části ve výše uvedených krajích. Jeho účelem je prostřednictvím těchto municipalit:

  • zajistit předfinancování výměny (formou zvýhodněné zápůjčky fyzickým osobám) nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za moderní zdroje splňující podmínky specifického cíle 2.1 Operačního programu Životní prostředí v domácnostech Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje (Cíl 1) a
  • realizovat adaptační projekty reagující na změnu klimatu a projekty vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti, dosahování úspor energie a dalších opatření (Cíl 2).

Poskytování podpory v rámci Programu se řídí směrnicí MŽP č. 3/2019

Stáhněte si...