Program švýcarsko-české spolupráce

Smyslem programu, který se Švýcarsko rozhodlo realizovat, je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšíření Evropské unie. Švýcarská konfederace poskytne miliardu švýcarských franků deseti státům, které v roce 2004 společně vstoupili do EU.

Přehled indikativních alokací pro Českou republiku (ve švýcarských francích)

1. Bezpečnost, stabilita a podpora reforem 26 mil.
2. Životní prostředí a infrastruktura 30 mil.
3. Soukromý sektor 12 mil.
4. Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj 11 mil.
5. Speciální alokace (např. NNO)14,1 mil.
6. Zatím nealokováno16,68 mil.
Celkem109,78 mil.

Prioritně budou podporovány projekty v krajích Moravskoslezském a Olomouckém, případně Zlínském. Implementaci jednotlivých alokací budou mít na starosti příslušná ministerstva.

Pro oblast č. 2 Životní prostředí a infrastruktura jsou stanoveny následující cíle:

  • posílit služby spojené s infrastrukturou na úrovni obcí s cílem zvýšit životní úroveň a podporovat hospodářský rozvoj
  • zvýšit energetickou efektivitu a zlepšit kvalitu ovzduší (snížení emisí skleníkových plynů a jiných nebezpečných emisí)
  • zlepšit management, bezpečnost a spolehlivost komunálních/regionálních systémů veřejné dopravy
  • podporovat kapacity plánování ve veřejné správě a zajišťovat transfer znalostí v rámci Fondu environmentální odbornosti.

Kontaktní osoby na Ministerstvu životního prostředí:
Ing. Tomáš Kažmierski
ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů
Mgr. Michal Petrus
vedoucí Oddělení programů EU
Ing. Monika Suchopárková
referent Oddělení programů EU