Projekt TAČR „Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR“

Hlavními cíli projektu bylo uplatnění a využívání vědecky zdůvodněných metodik a parametrů pro zvýšení efektivnosti uplatňování ekonomických a legislativních nástrojů v oblasti ochrany životního prostředí jako jsou optimalizace administrativní zátěže vyvolané environmentálními regulacemi, tvorba a ověřováni metod kvantitativního ekonomického hodnocení dopadů politik v oblasti ochrany životního prostředí na podniky a domácnosti, dobrovolné dohody v podpoře environmentálních inovací, zvýšení efektivity nástrojů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a efektivní uplatňování dobrovolných nástrojů politiky životního prostředí v praxi.

Výstupy projektu přímo navazují na okruhy programu BETA pro Ministerstvo životního prostředí, zejména v oblasti EVVO, dobrovolných a legislativních nástrojů a dobrovolných dohod, které doplňují širokou informační platformou (průvodce a letáky).

Součástí dokumentu Příloha 4 příklady EVP na téma „Hospodaření potravinami a problematika plýtvání potravinami“ jsou pouze náhledy, grafické podklady v plném rozlišení jsou k dispozici samostatně v následujících přílohách:
Databáze povinností při nakládání s odpady a prevenci vzniku odpadů pro jednotlivé skupiny uživatelů:
Letáky: