Výzva v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu - Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C).

Sběrným místem pro podávání žádostí v rámci Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí jsou regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“), pro žádosti v rámci Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy je sběrným místem ředitelství AOPK ČR. Aktuální znění Směrnice MŽP č. 2/2021 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech 2021-2025 včetně vzoru žádostí, Náklady obvyklých opatření MŽP pro rok 2021 a Pokyn MŽP č. 1/2021 k posuzování žádostí PPK B jsou k dispozici na níže uvedených odkazech.

Žádosti o dotaci je možné podávat do 29. března 2021.