Program OSN pro životní prostředí (UNEP)

United Nations Environment Programme (UNEP)

logo UNEP

Program Organizace spojených národů pro životní prostředí (United Nations Environment Programme – UNEP) vznikl v roce 1972 a sídlí v keňském hlavním městě Nairobi v úřadovně OSN. K jeho hlavním úkolům patří podpora mezinárodní spolupráce v oblasti životního prostředí, koordinace environmentálních programů OSN, sledování stavu životního prostředí, navrhování globálních a regionálních řešení nejvýznamnějších environmentálních problémů, podpora rozvoje výzkumu a zajištění výměny a šíření informací o životním prostředí. UNEP odpovídá za environmentální stránku udržitelného rozvoje a propojení s jeho ekonomickou a sociální dimenzí. Pod hlavičkou UNEP fungují a sjednávají se důležité mezinárodní smlouvy v oblasti životního prostředí.

Základní informace

Zapojení ČR

Úmluvy sjednané v rámci UNEP