Podpořené a nepodpořené projekty Programu na podporu projektů NNO pro rok 2017 - Podprogramu "A"

Tabulka podpořených a nepodpořených projektů v Programu na podporu projektů NNO – Podprogramu na podporu projektů NNO působících v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2017.

Podpora úspěšným žadatelům bude uvolněna na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které bude zasláno doporučenou poštou na adresu jednotlivých organizací v průběhu měsíce března 2017.

Stáhněte si...