Program na podporu zpracování Plánů odpadového hospodářství krajů - nové znění

Dne 26. února 2016 podepsal ministr životního prostředí Dodatek č. 30 ke Směrnici Ministerstva životního prostředí č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. Tímto dodatkem se vydává nové znění Příloh XVII pro Program na podporu zpracování Plánů odpadového hospodářství krajů (dále jen "Program").

V rámci Programu se prodlužuje termín vydání závazných částí krajských plánů odpadového hospodářství obecně závaznými vyhláškami o jeden měsíc, tj. do 31. března 2016.

Stáhněte si...