Informační semináře pro žadatele o grant z programu LIFE

V souvislosti s vyhlášením výzev komunitárního programu LIFE pořádá Ministerstvo životního prostředí, národní kontaktní místo pro program LIFE pozvat na informační semináře pro žadatele o grant z programu LIFE.

Program LIFE je nástroj EU pro financování aktivit souvisejících se životním prostředím a klimatem, poskytující členským státům podporu v celkovém objemu 3,46 miliardy eur v časovém rozmezí 2014-2020. Je rozdělen do dvou podprogramů a v rámci nich do tří prioritních oblastí.
Úplné znění textu výzev pro jednotlivé prioritní oblasti programu, Pokyny pro žadatele o grant a další informace zveřejňuje Evropská komise na svých stránkách o programu LIFE.

Informační semináře se uskuteční v Brně 15. 6. 2015 v prostorách Jihomoravského inovačního centra INMEC (místnost Salm) a v Praze 18. 6. 2015 v budově Ministerstva životního prostředí (místnost 959).

Seminář v Brně bude zaměřen specificky na prioritní oblast „Životní prostředí a účinné využívání zdrojů“, v rámci níž je možné předkládat demonstrační, eko-inovativní projekty na ochranu vody, ovzduší, přírodních zdrojů, půdy, lesů, atd. a na projekty zaměřené na zmírňování změny klimatu, adaptaci na změnu klimatu a řízení klimatu a informace.
Seminář v Praze bude zaměřen obecně a poskytne základní informace o finančních příležitostech, které nabízí program LIFE.

Semináře se skládají z dopoledního a odpoledního bloku, které budou uspořádány do dvou samostatných celků. Oba bloky se navzájem doplňují.

Na oba semináře se můžete přihlásit prostřednictvím webového formuláře.

Kapacita seminářů je omezena.