Program Copernicus (dříve GMES)

Program Evropské Unie pro globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti

logo GMES

Copernicus (Global Monitoring for Environment and Security – dříve GMES) je program Evropské unie, který vznikl z rozhodnutí Evropské komise na summitu EU v roce 2001 v Göteborgu jako nástroj k naplňování evropských politik a jako evropská kapacita pro globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti. Usnesením vlády ČR č. 103 z 19. února 2014 byla schválena zpráva o stavu zajištění přístupu České republiky ke Skupině pro pozorování Země a jejím zapojení do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacímu systému Země (GEO/GEOSS) a účasti České republiky na programu Evropského společenství Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (Copernicus).

Program Copernicus umožňuje prostřednictvím pokročilých technologií a technik pozorování Země shromažďování informací o fyzikálních, chemických a biologických systémech planety nebo obecněji monitorovat přírodní prostředí. Využívá zařízení ve vesmíru (tj. družice) a zařízení, která nejsou umístěna ve vesmíru, včetně instalací ve vzduchu, na moři a pozemních instalací („in situ“). Údaje shromažďované prostřednictvím družic a infrastruktury „in situ“ se zpracovávají s cílem poskytovat informační služby umožňující lepší řízení životního prostředí a posílení bezpečnosti pro občany. To například umožní účinněji řídit přírodní zdroje, chránit biologickou rozmanitost, monitorovat stav oceánů a chemické složení atmosféry, což jsou dva hlavní činitele změny klimatu, reagovat na přírodní katastrofy a katastrofy způsobené člověkem a zajistit účinnější ostrahu hranic.

Program Copernicus je zároveň příspěvkem Evropské unie do celosvětového programu pozorování Země GEOSS.

Více informací o programu a aktivitách spojených s programem Copernicus najdete na http://gmes.gov.cz