Program Copernicus (dříve GMES)

Program Evropské Unie pro globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti

logo GMES

Program Evropské unie Copernicus je program pozorování a monitorování Země zkoumající naši planetu a její životní prostředí ku prospěchu všech evropských občanů. Jeho prostřednictvím jsou díky rozmanitým technologiím – od družic na oběžné dráze Země po měřící systémy na zemi, v moři a ovzduší – poskytovány údaje a informační služby otevřeným a volně dostupným způsobem pro využití v mnoha oblastech.

Získaná data jsou využita pro vytváření služeb programu Copernicus, které jsou zaměřeny na ochranu životního prostředí v oblasti monitorování území, atmosféry, mořského prostředí, zaznamenávání klimatických změn, dále na krizové řízení a bezpečnost.

Služby a informace, které program Copernicus poskytuje, využívají nejen orgány veřejné správy, které mohou na základě těchto informací činit lepší rozhodnutí a přijímat efektivnější opatření, ale také akademická, výzkumná a soukromá sféra či široká veřejnost. Všichni uživatelé mají přímý, bezplatný a neomezený přístup ke všem informacím i službám, které program Copernicus nabízí.

Program koordinuje a řídí Evropská komise ve spolupráci s členskými státy, Evropskou kosmickou agenturou (ESA), Evropskou organizací pro využívání meteorologických satelitů (EUMETSAT), Evropským střediskem pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF), agenturami EU a Mercator Ocean.

V České republice je program koordinován Národním sekretariátem pro GEO/Copernicus. Sekretariát je stálým koordinačním, iniciačním a poradním orgánem ministra životního prostředí a členů Sekretariátu pro oblast pozorování Země programu Evropské unie Copernicus a jeho partnerů, a zároveň mezinárodní iniciativy GEO (Skupina pro pozorování Země) a dalších souvisejících kosmických aktivit.

Předsedou Národního sekretariátu GEO/Copernicus je nově ředitel CENIA, české informační agentury životního prostředí, jmenovaný ministrem životního prostředí v únoru 2020.

Více informací o programu a aktivitách spojených s programem Copernicus najdete zde nebo na evropských stránkách zde anebo na tomto videu.