Vyrozumění účastníků řízení o usnesení MŽP, OVSS I o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí

Publikováno: 12.10.2018

Vyrozumění podle ust. § 80 odst. 6 správního řádu - prodloužení lhůty pro rozhodnutí KÚSK o povolení výjimky pro zvláště chráněné druhy k záměru "D3 0304 Václavice - Voračice"
Stáhněte si...