Zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe/Odry/Dunaje na území České republiky

Publikováno: 19.12.2019

K připomínkám uživatelům vody a veřejnosti se zveřejňuje v souladu s ustanovením § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe/Odry/Dunaje na území České republiky v termínu od 20. prosince 2019 po dobu 6 měsíců (do 22. června 2020). Více informací naleznete v níže přiloženém oznámení.

Stáhněte si...