Pro veřejnost

Ministerstvo životního prostředí v rámci své propagační a osvětové činnosti organizuje nebo se účastní výstav a veletrhů, odborných konferencí, filmových přehlídek a festivalů a dalších akcí. Jejich aktuální přehled, stručný popis, termíny konání a fotografie z jejich průběhu naleznete v následujících rubrikách.

Kromě těchto aktivit zajišťuje Ministerstvo životního prostředí odbornou publikační činnost. V databázích Publikace a periodika jsou ke stažení Zpravodaje MŽP, Zpravodaje EIA, Věstníky a další publikace, která vydalo Ministerstvo životního prostředí. V obou databázích si příslušné materiály můžete vyhledat prostřednictvím rychlého výběru podle autora, roku vydání, tématu, klíčových slov či kategorie.

Samostatnou kapitolu představuje financování neziskových organizací. Podmínky a kritéria této podpory včetně přehledu neziskových organizací, jimž byl v jednotlivých letech grant udělen naleznete v rubrice Grantová řízení pro nevládní a neziskové organizace (NNO).

Pokud hledáte odpovědi na konkrétní otázky týkající se agendy Ministerstva životního prostředí, kontaktujte nás prostřednictvím rubriky Poskytování informací.