Přístup k právní ochraně v praxi

V budově Nejvyššího správního soudu v Brně se v rámci českého předsednictví Evropské unie konala ve dnech 16. - 17. dubna 2009 mezinárodní konference o praktických aspektech Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva).

Účelem Aarhuské úmluvy je zajistit právo veřejnosti na informace o životním prostředí, vytváření podmínek pro aktivní účast veřejnosti v rozhodovacích procesech a zajištění přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Právě třetí pilíř Úmluvy byl tématem brněnské konference, pořádané Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ekologickým právním servisem a občanským sdružením Public Interest Lawyers Association.

Konferenci zahájil tehdejší první náměstek ministra životního prostředí a současný ministr životního prostředí ČR JUDr. Jan Dusík, M.Sc., který je zároveň také předsedou byra Aarhuské úmluvy na období 2008 -11.

Konference byla určena soudcům a ostatním odborníkům všech právních profesí zemí EU, kteří se zabývají uplatňováním principů Aarhuské úmluvy v praxi. Pozvány byly také nestátní neziskové organizace a zástupci veřejné správy, působící v oblasti environmentálního práva. Právníci a soudci se v Brně zabývali především uplatňováním Aarhuské úmluvy v praxi a legislativě v členských zemích Evropské unie i na celoevropské úrovni.