Příspěvek zoologickým zahradám

Od roku 2020 je nutné podávat žádost o příspěvek Ministerstva životního prostředí zoologickým zahradám prostřednictvím Jednotného dotačního portálu (JDP) Ministerstva financí. Výzvu pro podání žádosti naleznete na tomto odkazu: https://isprofin.mfcr.cz/rispf, pod poskytovatelem "Ministerstvo životního prostředí". Výzva pro rok 2021 bude spuštěna od 1. 3. do 31. 3. Uživatelskou příručku k podání žádosti a Zásady pro poskytování dotace z programu "příspěvek zoo pro rok 2021" naleznete níže v přílohách.