Příspěvek zoologickým zahradám

Od roku 2020 je nutné podávat žádost o příspěvek Ministerstva životního prostředí zoologickým zahradám prostřednictvím Jednotného dotačního portálu (JDP) Ministerstva financí. Výzvu pro podání žádosti naleznete na tomto odkazu: https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Výzva bude spuštěna od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2020. Uživatelskou příručku k podání žádosti a Zásady pro poskytování dotace z programu "příspěvek zoo pro rok 2020" naleznete níže v přílohách.

!!! Informace o mimořádném poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Příspěvek zoologickým zahradám v roce 2020“ v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným kvůli šíření COVID-19 !!!